Fundamenty są najważniejsze!

najważniejsze jest fundamentowanie

Budowa domu to nie lada wyzwanie dla każdego z nas. Wiąże się z tym cała masa zarówno prac fizycznych, związanych bezpośrednio z postawieniem budynku, jak i wszelkiego rodzaju formalności urzędowych. Większość osób wynajmuje do pomocy fachowców remontowo-budowlanych oraz architektów. Dobrze jednak mieć nad wszystkim kontrolę i sprawować nadzór. Często zdarza się również, że chcąc nieco uciąć i tak już niemałe koszty całego przedsięwzięcia, decydujemy się brać przy stawianiu domu czynny udział. Dobrze jest więc wiedzieć, przynajmniej w teorii, jak przebiegać powinny poszczególne etapy pracy.

Każdy słyszał nieraz, że podstawą domu są fundamenty. Bez nich żaden budynek nie ma racji bytu – to przecież właśnie na nich opiera się cała konstrukcja. Fundamentowanie to więc pierwsza i najważniejsza sprawa, dlatego poświęcimy dziś jej nieco więcej czasu i omówimy, na czym dokładnie polega i jak powinna ta czynność prawidłowo wyglądać podczas budowy domu.

Zanim przejdziemy do konkretów, zacznijmy może od początku. Czym jest fundament? Słowo to pochodzi od łacińskiego „fundamentum” i oznacza nic innego, jak podkład, posadę, podwalinę. W inżynierii i budownictwie definiuje się go jako część, wykonaną zazwyczaj z kamieni albo cegieł (ewentualnie dawniej, choć o wiele rzadziej – z drewna), przekazującą na grunt całe obciążenie danej budowli.

Obciążenie to sprawia, że grunt odkształca się, a budynek osiada. W tym tkwi całe sedno i z tego właśnie powodu niezwykle istotny jest wybór właściwego sposobu fundamentowania, który powinien zagwarantować odpowiednią stateczność budynku, jego osiadanie (maksymalnie równomierne), stabilność, trwałość murów i uchronienie ich przed negatywnym oddziaływaniem różnego rodzaju warunków atmosferycznych, a więc m.in. zamarzaniem czy nadmierną wilgocią.

Zobacz: Fundamentowanie | titan.com.pl