Bioetyka współczesnych czasów

herbata konopna

Olej CBD, podobnie jak i herbata konopna to dzisiaj elementy współczesnej medycyny zachodniej, która jednak w wielu krajach (w tym Polsce) bywa kryminalizowana. Z tego powodu, polscy pacjenci mimo dobrej reakcji na te środki podane w ramach terapii eksperymentalnej, nie mają szansy na stałe leczenie. Polskie prawo wciąż nie zostało dostosowane w tym względzie do standardów europejskich. Jest to jeden z licznych problemów z zakresu bioetyki, który nie doczekał się rozstrzygnięcia. Patrząc na to, jak wygląda sytuacja w Belgii i Holandii, musimy mieć świadomość, że daleko nam do takich warunków.
Belgia, podobnie jak i Holandia nie tylko dopuszcza leczenie środkami z konopi, akceptuje olej CBD, ale także dopuszcza – nadzorowaną przez zespół specjalistów – eutanazję, o której decyduje pacjent. W obliczu wielu chorób śmiertelnych, których przebieg jest powolny, ale sprawia pacjentowi niewyobrażalny ból, kraje te doprowadziły do sytuacji, w której pacjent może zwrócić się do sądu, aby lekarze stwierdzili, czy jego sytuacja wpisuje się w ustawę pozwalającą na przeprowadzenie eutanazji. To kwestie niezwykle trudne i wymagające wielkiego namysłu nie tylko etycznego, ale także medycznego dlatego decyduję musi w tak delikatnej sprawie podjąć zespół trzech lekarzy.
Prędzej, czy później także Polska stanie w obliczu konieczności rozstrzygnięcia tych wielkich problemów etycznych.